آموزش طراحی سایت تزئین آب میوه » آشـــپزی به سبـــک الی

تزئین آب میوه

 
برای مجالستون میتونید از این روش استفاده کنید...
تکه های میوه رو داخل پارچ یا ظرف بریزید...
سعی کنید از میوه هایی استفاده کنید که تا حدی تضاد رنگی با آب میوه داشته باشه...
بازگشت